3D modeliavimas
2 gruodžio, 2019
330/110/10 kV Šiaulių TP 330 kV skirstyklos relinės apsaugos ir automatikos įrenginių atnaujinimo projektas
30 rugpjūčio, 2018
35/10 Smiltynės TP rekonstravimo projektas
335/10 Smiltynės TP rekonstravimo projektas
Projekte numatoma rekonstruoti esama 35/10 kV Smiltynės transformatorinę pastotę sumontuojant naujus 35 kV ir 10 kV komutavimo įrenginius bei 35/10 kV galios transformatorius.
Dėl augančio galios poreikio projekte numatyti du nauji 35/10 kV 2,5 MVA galios transformatoriai su automatiniu įtampos reguliavimu.
Dėl augančio galios poreikio projekte numatyti du nauji 35/10 kV 2,5 MVA galios transformatoriai su automatiniu įtampos reguliavimu.
35 kV, 10 kV skirstomiesiems įrenginiams, relinės apsaugos spintoms, KSSRS, NSSRS, TSPĮ ir AEEAS įrenginiams montuojamas naujas modulinis pastatas.