Paslaugos

Paslaugos

Aukšta kokybė patirtis ir dėmesys klientui

Įmonėje ruošiami ir įgyvendinami ypatingos svarbos energetikos projektai ar atskiros jų dalys, atsižvelgiant į kliento pirmines idėjas ir poreikius, bei pateikiant optimaliausią rezultatą.

Teikiamos paslaugos:

Galimybių studijos, inžineriniai tyrinėjimai, techniniai projektai, darbo projektai, projekto vykdymo techninė priežiūra.
Iki 400 kV įtampos pastočių ir skirstyklų projektavimas

Rengiame įvairių įtampų transformatorinių pastočių ir skirstyklų rekonstravimo arba naujos statybos projektus. Transformatorių pastotės ir skirstyklos projektuojamos 3D aplinkoje, kas leidžia pasiekti aukščiausios kokybės rezultatus.

Iki 400 kV įtampos elektros perdavimo linijų projektavimas

Atliekam oro linijų laidų įlinkių ir tempimų skaičiavimus nustatant esamus ir normatyvinius atstumus iki žemės paviršiaus, parengiam oro ir kabelinių linijų išilginius profilius. Oro linijoms projektuojam įvairių tipų metalines ir gelžbetonines atramas.

Pramoninių, administracinių, gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų vidaus elektros instaliacijos projektavimas

Atliekame visų pastatų tipų vidaus elektros instaliacijos projektavimo darbus. Suskaičiuojame patalpų apšviestumą atitinkantį higienos normas ir kliento keliamus reikalavimus. Pateikiame optimaliausius ir ekonomiškiausius sprendinius.

Atsinaujinančių energijos šaltinių projektavimas

Projektuojame saulės fotovoltines elektrines ir vėjo elektrinių parkus. Rengiame gamintojo ir operatoriaus dalių projektus bei suderinimą su atsakingomis institucijomis..

Įžeminimo ir žaibosaugos projektavimas

Statinio apsaugos nuo žaibo patikimumą nustatome atsižvelgiant į statinio paskirtį ir galimų žaibo padarinių sunkumą, įvertinus riziką pagal LST EN 62305-2 nuostatas. Pagal apsaugos klasę nustatome žaibo ėmiklius, įžeminimo laidininkus ir apsaugos zonos matmenys..

Gatvių apšvietimo tinklų projektavimas

Atliekame teritorijų, gatvių, skverų, parkų, pėsčiųjų takų apšvietimo projektavimą. Optimaliausius apšvietimo sprendinius parenkame atlikę detalius skaičiavimus ir modeliavimus.

Elektroninių ryšių (telekomunikacijos) projektavimas

Projektuojame elektroninius ryšius, t. y. signalų perdavimą laidinėmis, radijo, optinėmis ar kitomis elektromagnetinėmis priemonėmis.

Procesų valdymo bei automatizavimo projektavimas

Projektų procesų valdymo ir automatizacijos dalyse numatome elektros energijos tiekimo valdymo, teleinformatikos ir televaldymo, elektros pavarų iki 0,4 kV valdymo, technologinio proceso, pastato inžinerinių sistemų ir įrenginių valdymo ir automatizavimo projektinius sprendinius.

Gaisrinės ir apsauginės ir signalizacijos projektavimas

Projektuojame gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemas perduodančias signalus apie statinyje kilusį gaisrą į centralizuotą stebėjimo pultą. Apsauginės signalizacijos projektinius sprendinius sudaro pastatų apsauga nuo įsibrovimo, įeigos kontrolė, vaizdo stebėjimas, informacijos apie nesankcionuotą įėjimą bei duomenų perdavimas saugos tarnyboms.

Lokalinių ir objektinių sąmatų sudarymas

Statinių statybos resursų poreikio apskaičiavimui sudarome statybos darbų kiekių ir statybos resursų kiekių žiniaraščius bei suskaičiuojame statinių statyboss kaičiuojamąją kainą.

Statinio projekto vykdymo priežiūra (projekto autorinė priežiūra)

Atliekame nuolatinę statybos kontrolę, siekiant rezultato - projektinių sprendinių įgyvendinimo.

Konsultacijos projektavimo klausimais

Teikiame profesionalias ir neribotas konsultacijas projektavimo klausimais. Patarsime ir parinksime sprendinius kaip pasiekti geriausio rezultato su mažiausiomis investicijomis.