35/10 Smiltynės TP rekonstravimo projektas
2 gruodžio, 2019
Elektros tinklai
330 kV Tytuvėnų VE TP naujos statybos projektas
4 gegužės, 2020
330/110/10 kV Šiaulių TP 330 kV skirstyklos relinės apsaugos ir automatikos įrenginių atnaujinimo projektas
330/110/10 kV Šiaulių TP 330 kV skirstyklos relinės apsaugos ir automatikos įrenginių atnaujinimo projektas
Projekte numatyta Šiaulių TP 330kV skirstyklos mikroprocesorinių relinės apsaugos ir automatikos įrenginių atnaujinimas pakeičiant 15 vnt. RAA spintų.
Taip pat projekte numatomas TSPĮ spintų pakeitimas.
Taip pat projekte numatomas TSPĮ spintų pakeitimas.