330 kV tipinės dvigrandės atramos
2 gruodžio, 2019
110/35/10 kV Kazlų Rūdos TP 110kV skirstyklos rekonstravimo projektas
30 rugpjūčio, 2018
110/6kV Vilkpėdės TP 110kV skirstyklos rekonstravimo projektas
110/6kV Vilkpėdės TP 110kV skirstyklos rekonstravimo projektas
110/6kV Vilkpėdės TP 110kV skirstyklos rekonstravimo projektas paruoštas atliekant trimatį modeliavimą.
Projekte numatyta rekonstruoti 110/6 kV Vilkpėdės TP 110 kV skirstyklą pakeičiant įrenginius bei jų laikančias konstrukcijas naujais.
Projekte numatyta rekonstruoti 110/6 kV Vilkpėdės TP 110 kV skirstyklą pakeičiant įrenginius bei jų laikančias konstrukcijas naujais.
Suprojektuota pastotės 110kV dalies vienlinijinė schema po rekonstrukcijos – „TT“ schema su jungtuvais linijų grandinėse ir sekcijiniu jungtuvu, su galimybe išplėsti iki „THT“ tipo schemos.