110/6kV Vilkpėdės TP 110kV skirstyklos rekonstravimo projektas
30 rugpjūčio, 2018
110 kV VE2 – VE3 L2 ruožo rekonstravimo projektas
2 gruodžio, 2019
110/35/10 kV Kazlų Rūdos TP 110kV skirstyklos rekonstravimo projektas
110/35/10 kV Kazlų Rūdos TP 110kV skirstyklos rekonstravimo projektas
110/35/10 kV Kazlų Rūdos TP 110 kV skirstyklos rekonstravimo projektas paruoštas atliekant trimatį modeliavimą.
Suprojektuota pastotės 110 kV dalies vienlinijinė schema po rekonstrukcijos – „SS a“ schema su jungtuvais linijų ir transformatorių grandinėse ir sekcijiniu jungtuvu, su galimybe išplėsti iki „SS“ tipo schemos.
Suprojektuota pastotės 110 kV dalies vienlinijinė schema po rekonstrukcijos – „SS a“ schema su jungtuvais linijų ir transformatorių grandinėse ir sekcijiniu jungtuvu, su galimybe išplėsti iki „SS“ tipo schemos.
Projekte numatyta rekonstruoti 110/35/10 kV Kazlų Rūdos TP 110 kV skirstyklą pakeičiant įrenginius bei jų laikančias konstrukcijas naujais.